Obchodní podmínky

Objednáním webináře na stránkách PPCNinja.cz potvrzuje účastník i poskytovatel svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami.

Poskytovatelem je:
OLYMPIC s.r.o.
Brozany 136
Staré Hradiště
533 52
IČ: 27480381
DIČ: CZ27480381
další informace naleznete v kontaktech.

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi poskytovatelem na straně jedné a účastníkem na straně druhé. Účastníkem se rozumí právnická či fyzická osoba, která si objednala a zakoupila vstup na webinář.

1. Obecné podmínky

1.1 Webinář provozuje společnost OLYMPIC s.r.o., dále jen Kurz.
1.2 Zájemce, který si zakoupí vstup do Kurzu se nazývá účastník.
1.3 Objednávka Kurzu je závazná. Ihned po objednání bude účastníkovi vystavena zálohová faktura se splatností 14 dní. Po jejím uhrazení bude účastníkovi vystaven daňový doklad a zaslány informace s časem a adresou konání kurzu.

2. Práva a povinnosti účastníka

2.1 Účastník může požádat o zrušení své registrace na kurz nejpozději 7 dní před konáním Kurzu. Pokud tak učiní v této lhůtě, bude mu vrácena plná částka, kterou zaplatil za účast na Kurzu.
2.2 Účastník si nesmí objednat Kurz přes svůj vlastní provizní odkaz. Pokud tak učiní, tak nemá nárok na vzniklou provizi.
2.3 Účastník má právo bez udání důvodu do 14 dnů, od uskutečnění Kurzu, požádat o vrácení peněz a ty mu budou neprodleně vráceny na jeho bankovní účet.

3. Práva a povinnosti Poskytovatele

3.1 Poskytovatel má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na změny v obchodních podmínkách musí poskytovatel účastníka upozornit.

4. Ceny

4.1 Cena webináře je  590 Kč bez DPH (714 Kč s DPH).
4.2 Objednávkový formulář je napojen na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

5. Ochrana osobních údajů

5.1 Poskytovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
5.2 Účastníci, kteří si objednali Kurz souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k propagaci kurzů Poskytovatele, software AffilBox, SupportBox, k zasílání novinek a úprav v tomto systému a k informování o dalších přidružených službách Poskytovatele.

6. Reklamační řád

6.1 Účastník má právo v případě nespokojenosti bez udání důvodu do 14 dnů, od uskutečnění Kurzu, požádat o vrácení peněz a ty mu budou neprodleně vráceny na jeho bankovní účet. Svou žádost zašlete prosím e-mailem na info@mariorozensky.cz.
6.2 V případě, že by Kurz byl zrušen z důvodu nenaplnění kapacit, či jiného předem nepředvídatelného důvodu, budou účastníkovi vráceny peníze vráceny ve lhůtě 7 dní od oznámení této skutečnosti účastníkovi na jeho účet.